Deze view heeft iets speciaals... Ik toon een verkorte versie van de body tekst. Als er meer tekst is dan ik toon krijg je een Lees meer.... te zien. Anders niet.

Title Body
Collapse text test

Dit is gewone tekst

Lees meer...
Een view met een externe tabel met SQL gefilterd

Bernaert Dirk

al jaren een schaker..

Lees meer...
Alternatieve homepage 2
Fotografie

film-102681_1280.jpg

Lees meer...
Doorverwijzing

Dit is een voorbeeld van een doorverwijzing.

Alternatieve frontpagina
Fotografie
film-102681_1280.jpg
Lees meer...
Een view maken met Drupal én externe databases

Bernaert Dirk

al jaren een schaker..

Lees meer...
Een Drupal view zelf met php gemaakt gebruik makend van een afbeeldingsstijl

Bernaert Dirk

al jaren een schaker..

Lees meer...
Een view maken met een externe database

Overzicht van de spelers van LSV-Chesspirant

lidnummer, naam, ELO rating

10803 Abbasov, Farid
2531
15764 Blazeka, Matej
2312
31160 Van Eetvelde, Ward
2191
test paypal
Achtergrond afbeelding

Deze inhoud wordt met een achtergrondafbeelding gepresenteerd enkel via CSS 

Content Planner

Als je een structuur aanmaakt moet je ook zorgen dat je de nodige tools hebt om het u als administrator makkelijk te maken. Er zijn er veel...

Wij nemen Content Planner als voorbeeld.

Lees meer...
Maak de structuur van je website

Maak een schets van elke pagina van je website. Maak de structuur aan. Woordenlijsten, Inhoudstype, Blokken.... Kies de geschikte input widgets en weergaves voor je velden. Voeg daarna de inhoud toe.

In deze les gaan we

Lees meer...
Maak je site veilig, SEO vriendelijk en wettelijk in orde.

Veiligheid

We overlopen de verschillende modules die de veiligheid moeten verhogen.

Lees meer...
Personaliseer je Drupal site

Soms doet Drupal net niet wat je er van verlangt. In dat geval ben je aangewezen op HTML, PHP, Javascript, CSS, SQL,... 

Maak je site interactief en meertalig

business-2082639_640 (1).jpg

Lees meer...
Geef een structuur aan de weergave van je nodes

Inhoud overzichtelijk voorstellen. We maken een vergelijkende studie tussen Layout Builder, Display Suite, Panels, Bricks, Bootstrap en pure CSS. 

1) Eerst maken we een oefening met de Layout Builder. Zie deze node

Lees meer...
Maak je site visueel aantrekkelijk

Maak je site aantrekkelijk. Gebruik CSS en Javascript. Zorg voor slideshows of andere bewegende items.

We werken 2 voorbeelden uit. 

1) Diba Carousel (zie boven)

Lees meer...
Administrator tools

Hier komt alles aan bod om het leven als webmaster aangenaam te maken...

Bijvoorbeeld... we gaan kijken hoe we structuren (inhoudstypes, woordenlijsten, views,...) kunnen exporteren. Daarna overlopen we de mogelijkheden om inhoud te exporteren.

Lees meer...
Zet je site van de testomgeving volledig over naar de live omgeving

Tenslotte gaan we onze site van de testomgeving naar de uiteindelijke hosting overbrengen.

Maak de passende views

Views vormen de basis van een aantrekkelijke site.

Als opdracht gaan we een vergelijkende studie maken van Facets, Mixitup en Shuffle. We bekijken de voor- en nadelen.

Facets

positief

Lees meer...
Zet je nieuw geïnstalleerde website in orde

Drupal Project laat toe om onder begeleiding van de leerkracht een professionele website te maken. Elke les is er ook een opdracht. Ik heb die verdeeld in 10 stappen. Sommige stappen worden over meerdere lessen verdeeld. Na deze opdracht kunnen de mensen aan hun eigen site werken.

Lees meer...